top of page

Tværkulturel ledelse

 

Har din virksomhed ansatte fra mere end én national kultur? Har I, eller overvejer I samarbejde med udenlandske virksomheder? Får I ansøgninger fra udenlandske ansøgere? Hvis du/I kan svare ja til bare ét af disse spørgsmål, kan det være relevant for jer at få indblik i hvordan, man leder og kommunikerer på tværs af kulturer og landegrænser. Ledelse af danskere er ikke det samme som ledelse af tyskere, amerikanere og indere og måden, man kommunikerer på i Danmark kan i mange henseende være decideret uhensigtsmæssig i andre kulturer. Lad os give dine medarbejdere og ledere indblik i ”do’s  and dont-s” i arbejdet med og kommunikationen mellem forskellige kulturer.

bottom of page