top of page

REFERENCELISTE

”Som led i et projekt ved Vej & ejendom i Norddjurs kommune, har vi brugt Businessguides fra Viden Djurs, til at faciliterer et LEAN forløb som et pilotprojekt.

Opgaven bestod i at designe et forløb, i samarbejde med os som kunde, hvor fokus har været på indlæring af grundlæggende LEAN principper og teamsamarbejde. Målet har været implementering i den daglige drift- & opgaveløsning. Både som en del af projektet, som fremadrettet.

 

Det har været en stor glæde og tilfredshed at arbejde sammen med Businessguides.

Min oplevelse er, at opgaven er blevet udført med professionalisme og høj effektivitet. Lige fra de indledende dialoger om vores ønsker som kunde, over design, til afvikling af selve forløbet.

I forbindelse med undervisningsdage har der været vist stor fleksibilitet og omstillingsparathed fra undervisers side.

I samarbejde med Businessguides har det været muligt undervejs at passe de enkelte dage til, så de kom til at afspejle medarbejdergruppen, og det som udfoldede sig som vigtige temaer, set i forhold til det output vi som kunde ønskede af processen. Refleksionen er, at vi har fået præcis det, som er bestilt!

 

Jeg kan med baggrund i egne erfaringer, stærkt anbefale andre kommuner og virksomheder at bruge Businessguides som facilitator på lignende processer.

 

Lars Kølle

Projektleder

Vej & ejendom, Norddjurs kommune”

I ledergruppen hos MI har vi haft stor glæde og gavn af at arbejde med Business Guides.

 

Vores omverden (landbrugsmaskinbranchen) har ændret sig markant, og det har stillet helt nye krav til ledergruppens evne til at udøve handlekraft og forandringsledelse i forbindelse med implementering af ny strategi, ny kultur og organisationsændringer.

 

I den forbindelse har Business Guides både udfordret os, og klædt os på, hvilket har medført et markant stærkere lederteam med fælles retning og ensrettet tilgang til, hvordan vi når i mål.

 

Business Guides har været rigtig gode til at tilpasse både fagstof, undervisningsform og konsulenter til vores konkrete behov undervejs i forløbet. Samarbejdet med Business Guides har dermed levet op til vores forventninger, men har også overgået dem, idet konsulenterne har været rigtig gode til at udfordre os på både udsagn, vaner og adfærd og dermed komme et spadestik dybere end forventet.

bottom of page