top of page

Organisation

 

Business Guides tilbyder sparring og undervisning i forskellige organisatoriske færdigheder. En organisation kan anskues på mange forskellige måder: som en sammenflettet enhed, som separate funktioner, der arbejder under samme navn eller som et netværk af specialister. Uanset hvordan I anskuer jeres organisation, vil der være områder, som er relevante at tage højde for, når beslutninger skal træffes, og strategier skal lægges. Har jeres organisation fx den rette form, indretning, værdier og kultur?  Mod/eller ’med’arbejder jeres systemer dét, I ønsker at implementere? Er jeres organisation gearet til implementering af nye tiltag? Dette er nogle af de spørgsmål, vi kan hjælpe jer med at få belyst. Nedenfor er der nævnt eksempler på det organisatoriske arbejde, vi udfører. I tilfælde af et eventuelt samarbejde vil der dog blive skræddersyet en løsning, som går på tværs af ’overskrifter’, og som er tilpasset til netop jeres behov.  

 

Mia Aakov, Jørgen Larsen, Carsten Daugaard, Allan Sørensen
bottom of page