top of page

Grupper og teams

 

Grupper og teams er i nutidens organisationer blevet en uomgåelig faktor. Medarbejdere bliver sat sammen på kryds og tværs i løsningen af opgaver og projekter. Derfor er det vigtigt at man som virksomhed gør sig nogle overvejelser i arbejdet med grupper og teams for at kunne opnå de bedst mulige resultater. Er jeres grupper/afdelinger/teams sat bevidst sammen? Kan I håndtere konflikter, hvis de skulle opstå? Kan I motivere og udvikle grupper og teams? Er jeres grupper/teams bevidste om hinandens styrker og udviklingsområder, så I bedst muligt kan skabe jeres egen kultur som skal føre jer mod jeres mål og resultater? Ved I, hvad forskellen på grupper og teams er?

 

Vi kan hjælpe jer med at kunne svare ”ja” til alle disse spørgsmål. Vi assisterer organisationer med sammensætningen af teams og grupper, med at øge chancen for at skabe positiv synergieffekt mellem teamets medlemmer og med at finde de teammedlemmer, der supplerer hinanden bedst muligt i løsning af diverse opgaver og projekter. Vi kan hjælpe din organisation med at få teams og grupper til at fungere og udløse uforløst potentiale for resultater opnået igennem samarbejde. 

bottom of page