top of page

Det personlige lederskab

 

Som leder skal man kunne følge med udviklingen og tilpasse sig nye situationer. Hvis man som leder ikke kender til egne styrker og udviklingspunkter, vil man have svært ved at opnå sit fulde potentiale. Jo mere bevidst man arbejder med sit personlige lederskab og jo større kendskab man har til sin egen fremtræden i kontekst med andre, desto større sandsynlighed har man for at lykkedes med ens ledelsesmæssige opgaver. Lederskab kræver, at man er nærværende og utvetydig, kan håndtere medarbejdere, der ikke er som én selv og kunne motivere og udvikle alle typer medarbejdere. Godt lederskab starter med indsigt og forståelse for dit personlige lederskab. Lad os udfordre og udvikle dig, så du er klar til morgendagens ledelsesmæssige udfordringer.    

bottom of page